• DYREKCJA:

  Dyrektorem szkoły jest pan

  mgr inż.  Mariusz Piórkowski

  - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i informatyki 

  Wicedyrektorem szkoły jest pani

  mgr Cecylia Kieć

  - nauczyciel informatyki i edukacji wczesnoszkolnej

  NAUCZYCIELE :

   

   


  Nauczanie zintegrowane
  (kl. I-III):

  Ilona Chamczyk, Monika Ziółkowska, Anita Miara,
  Lucyna Twardochleb, Marzanna Marek
  Ewa Pokusa - Witoszek, Małgorzata Kuśnierz

   

  Język polski:

  Barbara Drozd-Piekarczyk, Iwona Mucha, Mirosława Białecka
   

  Matematyka :

  Anna Rudnicka, Lucyna Przybyła
   

  Język angielski :

  Izabela Schuchmielska, Magdalena Toborek, Gabriela Jastrzębska
   

  Język niemiecki:

  Alicja Kuczok
   

  Historia :

  Żaneta Maciończyk, Barbara Drozd-Piekarczyk
   

  Wiedza o społeczeństwie:

  Żaneta Maciończyk
   

  Przyroda :

  Artur Zadworny
   

  Biologia:

  Artur Zadworny
   

  Chemia:

  Krzysztofa Krawiec
   

  Fizyka :

  Krzysztofa Krawiec
   

  Geografia:

  Roma Piekar
   

  Informatyka:

  Cecylia Kieć, Mariusz Piórkowski, Anita Miara, Marzanna Marek
   

  Plastyka :

  Agnieszka Piwowarczyk
   

  Muzyka :

  Barbara Drozd-Piekarczyk
   

  Technika :

  Agnieszka Gałuszka
   

  Edukacja dla bezpieczeństwa:

  Mariusz Piórkowski
   

  Wychowanie do życia w rodzinie:

  Artur Zadworny
   

  Wychowanie fizyczne:

  Grzegorz Pustułka, Tadeusz Nowacki, Zuzanna Gazda
   

  Katecheza :

  Felicja Leszczyńska, Emilia Walczak
   

  Doradztwo zawodowe:

  Dorota Michałowska
   

  Świetlica :

  Agnieszka Olejnik, Alicja Kuczok, Roma Piekar
   

  Biblioteka:

  Sylwia Piszczek
   

  Pedagog:

  Dorota Michałowska, Agnieszka Piwowarczyk,Patrycja Konieczny
   

   

  Nauczyciel wspomagający:

   

   

  Patrycja Konieczny, Izabela Konowalczuk


  PRACOWNICY  OBSŁUGI:
  Kierownik gospodarczy Agnieszka Pytel
  Sekretarz szkoły Kinga Lenar
  Woźna Urszula Klozak
  Pracownicy obsługi Sylwia Danilewska, Monika Karwot,
  Aniela Sobczyk, Karolina Wowra, Elwira Przybył, 
  Renata Wróbel
  Konserwator Jerzy Kuczera