• DYREKCJA:

  Dyrektorem szkoły jest pan

  mgr inż.  Mariusz Piórkowski

  - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i informatyki 

  Wicedyrektorem szkoły jest pani

  mgr Cecylia Kieć

  - nauczyciel informatyki i edukacji wczesnoszkolnej

  NAUCZYCIELE :

   

   


  Nauczanie zintegrowane
  (kl. I-III):

  Ilona Chamczyk, Monika Ziółkowska, Anita Miara,
  Lucyna Twardochleb, Ewa Pokusa - Witoszek, Małgorzata Kuśnierz, Edyta Ziomek

   

  Język polski:


  Barbara Drozd-Piekarczyk, Iwona Mucha, Anna Nowosielska,

  Magdalena Wilk.

   


  Matematyka :

  Anna Rudnicka, Lucyna Przybyła
   

  Język angielski :

  Izabela Schuchmielska, Magdalena Toborek, Gabriela Jastrzębska
   

  Język niemiecki:

  Alicja Kuczok
   

  Historia :

  Żaneta Maciończyk, Barbara Drozd-Piekarczyk
   

  Wiedza o społeczeństwie:

  Żaneta Maciończyk
   

  Przyroda :

  Artur Zadworny
   

  Biologia:

  Artur Zadworny
   

  Chemia:

  Krzysztofa Krawiec
   

  Fizyka :

  Krzysztofa Krawiec
   

  Geografia:

  Roma Piekar
   

  Informatyka:

  Cecylia Kieć, Mariusz Piórkowski, Anita Miara
   

  Plastyka :

  Agnieszka Piwowarczyk
   

  Muzyka :

  Barbara Drozd-Piekarczyk
   

  Technika :

  Alicja Kuczok
   

  Edukacja dla bezpieczeństwa:

  Mariusz Piórkowski
   

  Wychowanie do życia w rodzinie:

  Artur Zadworny
   

  Wychowanie fizyczne:

  Tadeusz Nowacki, Zuzanna Janik
   

  Katecheza :

  Felicja Leszczyńska, Emilia Adamek
   

  Doradztwo zawodowe:

  Dorota Michałowska
   

  Świetlica :

  Agnieszka Olejnik, Alicja Kuczok, Roma Piekar
   

  Biblioteka:

  Sylwia Piszczek
   


  Pedagog:

  Pedagog specjalny:

  Psycholog:


  Dorota Michałowska, Agnieszka Piwowarczyk

  Patrycja Konieczny

  Dorota Michałowska

   

  Nauczyciel wspomagający:

   

   

  Patrycja Konieczny, Izabela Konowalczuk, Agnieszka Gabryś


   

  Konsultacje dla rodziców i uczniów

   

  nazwisko i imię

  dzień tygodnia

  czas konsultacji

  miejsce konsultacji

  Kieć Cecylia

  poniedziałek

  14.30-15.30

  gabinet wicedyrektora

  Dorota MIchałowska

  poniedziałek

  16:05-17:05

  gabinet pedagoga

  Mariusz Piórkowski

  wtorek

  14.30 - 15.30

  gabinet dyrektora

  Tadeusz Nowacki

  środa

  13:30-14:30

  gabinet ef

  Grzegorza Pustułka

  wtorek

  11:30-12:30

  gabinet wf

  Maciończyk Żaneta

  piątek

  14:30-15:30

  sala 18

  Leszczyńska Felicja

  środa

  9.40-10.40

  sala 12

  Przybyła Lucyna

  czwartek

  14:15 - 15:15

  sala 19

  Patrycja Konieczny

  czwartek

  10:45 - 11:45

  pokój nauczycielski

  Izabela Konowalczuk

  Wtorek

  12.30-13.30

  świetlica

  Gabriela Jastrzębska

  wtorek

  15.05- 16.05

  sala 16

  Anita Miara

  czwartek

  11.30 -12.30

  pokój nauczycielski

  Anna Rudnicka

  czwartek

  10.45 - 11.30

  sala 11

  Izabela Schuchmielska

  poniedziałek

  8.00 - 8.45

  sala 12

  Agnieszka Piwowarczyk

  czwartek

  14.30- 15.30

  gabinet pedagoga

  Magdalena Toborek

  czwartek

  10:40 - 11:40

  sala 16

  Roma Piekar

  środa

  11:40-12:40

  gabinet geografa

  Małgorzata Kuśnierz

  piątek

  9.40 - 10.40

  pokój nauczycielski

  Ilona Chamczyk

  poniedziałek

  9.40-10.40

  gabinet logopedy

  Edyta Ziomek

  piątek

  10.40 - 11.40

  świetlica

  Monika Ziółkowska

  piątek

  10.45 - 11.45

  pokój nauczycielski

  Agnieszka Gabryś

  wtorek

  10.45-11.30

  świetlica

  Barbara Drozd-Piekarczyk

  środa

  7.15 - 8.00

  sala nr 20

  Zuzanna Janik

  czwartek

  11:40-12:40

  gabinet WF

  Ewa Pokusa-Witoszek

  piątek

  12.30-13.30

  pokój nauczycielski

  Krzysztofa Krawiec

  piątek

  13:25-14:25

  sala nr 22

  Agnieszka Olejnik

  Wtorek

  10.30 -11.30

  świetlica

  Alicja Kuczok

  wtorek

  14.00-15.00

  sala 21

  Artur Zadworny

  czwartek

  14.15-15.15

  sala 4

  Sylwia Piszczek

  piątek

  14.30-15.30

  biblioteka

  Anna Nowosielska

  poniedziałek

  12.40- 13.25

  sala 10

   
   
   
   
   
  PRACOWNICY  OBSŁUGI:
  Kierownik gospodarczy Agnieszka Pytel
  Sekretarz szkoły Zofia Bigalke
  Woźna Urszula Klozak
  Pracownicy obsługi Sylwia Danilewska, Monika Karwot,
  Aniela Sobczyk, Karolina Wowra, Elwira Przybył, 
  Renata Wróbel
  Konserwator Jerzy Kuczera