• REKRUTACJA

     

    1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez szkołę znajduje się w zakładce „RODO” na naszej stronie internetowej.
    2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły.
    3.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez szkołę przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.”


     

     

     

    REKRUTACJA 2024/2025

    Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:
     www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

     

     

     

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu–Zdroju
    ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:

    szczegóły pod linkiem Komunikat.pdf       Zasady_rekrutacji_SP.doc