•  

    PEDAGOG:

    Pedagogami w naszej szkole są panie Dorota Michałowska, Agnieszka Piwowarczyk i Patrycja Konieczny - pedagog specjalny
     

    Godziny pracy p. Doroty Michałowskiej:

    Poniedziałek 10.30 - 16.30
    Wtorek7.45 - 14.45
    Środa 7.45 - 13.45
    Czwartek 7.45 - 14.45
    Piątek 11.00 - 15.00    Godziny pracy pedagoga szkolnego pani Agnieszki Piwowarczyk:

    Poniedziałek 9.30 - 11.30
    Wtorek 9.30 - 10.30 i 14.30 - 15.30
    Środa 10.00 - 15.00
    Czwartek 11.30 - 12.30 i 14.30 - 15.30
    Piątek ----------
     
    Godziny pracy pedagoga szkolnego pani Patrycja Konieczny:
     

    Poniedziałek 8.00 - 9.30 i 10.45 - 13.30
    Wtorek 12.30 - 13.30
    Środa 9.00 - 10.30 i 12.30 - 14.15
    Czwartek -----
    Piątek 8.00 - 8.45 i 12.45 - 13.30

     

    Najważniejsze obszary działania:

     

    • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych działań wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych na terenie szkoły i poza nią we współpracy z różnymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Policją, Sądem i in.
    • Wykonywanie zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
    • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów profilaktycznych
    • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka dysleksji i z dysleksją w klasach IV, V i VI oraz dyskalkulią
    • Porady i konsultacje dla Rodziców.
    • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów, problemów
    • Wsparcie dla nauczycieli i wychowawców w trudnych sytuacjach wychowawczych.