•  

  Wychowawcy klas :

  I a - p. Edyta Ziomek
  I b - p. Ilona Chamczyk

  II a - p. Lucyna Twardochleb
  II b - p. Ewa Pokusa-Witoszek

  III a - p. Małgorzata Kuśnierz
  III b - p. Monika Ziółkowska
  III c - p. Anita Miara

  IV a - p. Artur Zadworny
  IV b - p. Krzysztofa Krawiec

  V a - p. Izabela Schuchmielska
  V b - p. Anna Rudnicka

  VI a - p. Alicja Kuczok
  VI b - p. Magdalena Toborek

  VII a - p. Barbara Drozd - Piekarczyk
  VII b - p. Agnieszka Piwowarczyk

  VIII a - p. Żaneta Maciończyk