• Wychowawcy klas :

  I a - p. Lucyna Twardochleb
  I b - p. Ewa Pokusa-Witoszek

  II a - p. Małgorzata Kuśnierz
  II b - p. Monika Ziółkowska
  II c - p. Anita Miara

   

  III a - p. Marzanna Marek
  III b - p. Ilona Chamczyk

   

  IV a - p. Mirosława Białecka
  IV b - p. Anna Rudnicka


   

  V a - p. Roma Piekar
  V b - p. Magdalena Toborek

   

  VI a - p. Barbara Drozd - Piekarczyk
  VI b - p. Agnieszka Piwowarczyk

   

  VII a - p. Żaneta Maciończyk

   

  VIII a - p. Artur Zadworny
  VIII b - p. Lucyna Przybyła
  VIII c - p. Krzysztofa Krawiec