•  

    ŚWIETLICA

     
    Godziny pracy świetlicy szkolnej:


    PONIEDZIAŁEK 7.00 - 16.00

    WTOREK 7.00 - 16.00

    ŚRODA 7.00 - 16.00

    CZWARTEK 7.00 - 16.00

    PIĄTEK 7.00 - 16.00
     

     

    Wychowawcami świetlicy są: p. Agnieszka Olejnik, p. Alicja Kuczok i p. Roma Piekar
     

    Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.
    Podstawowym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
    W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach:
     

    • rozwijających umiejętności manualne: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami i inne,
    • dydaktycznych: pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne, czytanie książek i czasopism dla dzieci, odrabianie zadań domowych, ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i liczeniu, pomoc w odrabianiu lekcji z j. angielskiego,
    • rekreacyjnych: gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym, spacery, dowolne zabawy z wykorzystaniem gier i zabawek,
    • umuzykalniających: KARAOKE, słuchanie muzyki,
    • zajęciach z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.
    • relaksujących ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, zajęcia z cyklu arte-terapia ).

     Dzieci mają tu możliwość swobodnej zabawy, która nie tylko daje odprężenie i relaks po przebytych lekcjach ale też sprzyja nawiązaniu relacji między sobą, zaspakaja potrzebę kontaktu, spędzają mile czas, oczekując na swoich rodziców. Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje.
     Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane są na wystawkach dekorujących naszą świetlicę.
     W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, wyrabiamy w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.